Vaccinatie tegen het coronavirus en vragen hierover

Ga hier meteen naar informatie COVID-19:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


VACCINATIESTRATEGIE04-01-2021

Vragen over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen

Lees de vragen en antwoorden over coronavaccinatie en veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen. 

Meer vragen en antwoorden over coronavaccins staan op de website van het RIVM.

Is het coronavaccin wel veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden.

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren? 

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland.

Bijwerkingen

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.

Snelle ontwikkeling
Hoe kan het dat de ontwikkeling van de coronavaccins zo snel gaat? Dat heeft een paar redenen:

  • Wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende coronavaccins. Tegelijkertijd delen zij hun kennis.
  • Veel onderzoeken vinden gelijktijdig plaats. En niet na elkaar. Dat scheelt tijd.
  • Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook beoordelen zij tussentijdse resultaten.

Wat gebeurt er als er onverwachte bijwerkingen optreden?

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) keurt vaccins alleen goed als ze veilig zijn, goed werken en de juiste kwaliteit hebben.

Het vaccin wordt op tienduizenden mensen getest. Dat gebeurt in de laatste fase van het onderzoek. De meeste bijwerkingen treden op binnen zes weken na vaccinatie. Ze zijn dus tijdens de studies al ontdekt. Bijwerkingen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dit geldt voor alle vaccins en medicijnen. Dus ook voor een coronavaccin.

Lareb
Lareb verzamelt, registreert en analyseert meldingen van mogelijke bijwerkingen. Vermoedens van bijwerkingen kunt u melden op mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid en neemt indien nodig maatregelen.

Zie ook:

Het vaccin is erg snel geproduceerd, is het wel betrouwbaar? 

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen).

Bijwerkingen
De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.

Snelle ontwikkeling
Hoe kan het dat de ontwikkeling van de coronavaccins zo snel gaat? Dat heeft een paar redenen:

  • Wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende coronavaccins. Tegelijkertijd delen zij hun kennis.
  • Veel onderzoeken vinden gelijktijdig plaats. En niet na elkaar. Dat scheelt tijd.
  • Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook beoordelen zij tussentijdse resultaten.

Is er kans op bijwerkingen?

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.  

Lareb
Lareb verzamelt, registreert en analyseert meldingen van mogelijke bijwerkingen. Vermoedens van bijwerkingen kunt u melden op mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid en neemt indien nodig maatregelen.

Zie ook:

Hoe worden bijwerkingen gemonitord?

Lareb verzamelt, registreert en analyseert meldingen van mogelijke bijwerkingen. Vermoedens van bijwerkingen kunt u melden op mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid en neemt indien nodig maatregelen.

Meldsysteem
Om bijwerkingen snel te kunnen ontdekken, gebruikt Lareb een speciaal meldsysteem. Hier kunnen zorgverleners en gevaccineerde personen mogelijke bijwerkingen melden. Daarnaast houdt Lareb actief bijwerkingen van het coronavaccin in de gaten. Dat gebeurt via onder andere een app.

Vragenlijst
Gevaccineerde personen kunnen online korte vragenlijsten invullen over eventuele bijwerkingen na vaccinatie. Zij worden op vrijwillige basis 6 maanden gevolgd. Per vaccin wil het Lareb minstens 5.000 gevaccineerde personen volgen.

Register
Daarnaast is er een vaccinatieregister van het RIVM. Daarin staat wie wanneer welk vaccin heeft gehad. Registeren is vrijwillig en voor het vaccinatieregister worden de privacyregels gevolgd.

Kan ik anderen nog besmetten als ik gevaccineerd ben? 

Als u gevaccineerd bent, is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin van BioNTech/Pfizer de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit vaccin is op 21 december goedgekeurd voor Nederland door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Andere coronavaccins zeggen tot 90% bescherming te bieden. De onderzoeken en goedkeuringen van deze vaccins door EMA lopen nog. De resultaten van deze onderzoeken zijn dan ook nog niet bekend.

Kan ik tussen de eerste en tweede vaccinatie corona krijgen?

Ja dat kan. Er zijn twee vaccinaties met een tussenpoos van 21 dagen nodig voor een goede bescherming tegen corona. Tussen de eerste en tweede vaccinatie is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. En om de maatregelen en adviezen op te volgen.

Kan ik na de tweede vaccinatie corona krijgen?

Ja dat kan. Zeven dagen na de tweede vaccinatie is ruim 90% van de mensen beschermd tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog corona krijgen. Maar de kans is wel klein en het ziekteverloop is dan meestal minder ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona.

Wat gebeurt er als ik na de eerste prik in aanraking kom met het coronavirus? Ben ik daarna ook beschermd of moet ik toch nog de tweede prik halen?

We adviseren om ook de tweede vaccinatie te halen. We weten nog niet goed hoe lang je bent beschermd na infectie met het coronavirus, en daarom adviseren we altijd om de vaccinatieserie af te maken. Het streven is om drie weken na de eerste vaccinatie ook de tweede vaccinatie te halen, als dat langer wordt is dat waarschijnlijk geen probleem. Je mag langskomen voor deze tweede vaccinatie als je hersteld bent van de ziekte, en er minstens vier weken zijn verstreken na het begin van de klachten. Als je twijfelt of je voldoende hersteld bent van corona, overleg dan met de arts of instelling die jou zal vaccineren.

Werkt het vaccin nog als er een nieuwe mutatie komt?

Ja het vaccin werkt nog steeds. Het is normaal dat het virus verandert. Dit betekent niet meteen dat het vaccin niet meer werkzaam is, omdat het om kleine veranderingen gaat in het virus. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de nieuwe Britse variant. Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie ook beschermt tegen nieuwe virusmutaties.

Kan ik als tweede vaccinatie een vaccin van een ander merk krijgen?

Het is de bedoeling dat beide vaccinaties van hetzelfde merk zijn. We weten niet of je ook beschermd bent als je verschillende merken vaccins krijgt. Combinaties van vaccins zijn ook niet onderzocht, dus dat raden we af.

Op dit moment weten we nog niet of u anderen kunt besmetten als u bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat beter onderzocht.

Het is geen gemakkelijke taak. Om meer te weten, moeten wetenschappers gevaccineerde mensen een hele tijd volgen. Deze proefpersonen moeten regelmatig coronatesten doen, ook als ze geen klachten hebben.

Een andere methode is om zogenaamd ‘epidemiologisch onderzoek’ te doen. Dat kan pas als grote groepen Nederlanders gevaccineerd zijn. Wetenschappers bekijken vervolgens of het aantal besmettingen van corona daalt.  

Komen vrouwen die zwanger zijn, of zwanger willen worden in aanmerking voor vaccinatie?

De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep onvoldoende zijn getest. In individuele gevallen zijn echter uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de risico’s van COVID-19 groter zijn dan de mogelijke nadelen van vaccinatie. Dan kan vaccinatie worden overwogen in overleg met de behandelend arts. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd worden. Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger waren, worden zorgvuldig gemonitord door Bijwerkingencentrum Lareb.

Meer vragen en antwoorden over coronavaccins staan op de website van het RIVM.

Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid of IVF behandeling?

Nee, vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil worden via IVF is het goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.

Ik geef borstvoeding, mag ik dan gevaccineerd worden?

Er zijn geen redenen om vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven af te raden.