Zorgverzekering en fysiotherapie

Er bestaat onder patiënten veel verwarring over chronische aandoeningen en de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling. Fysiotherapie wordt doorgaans niet vanuit de basisverzekering vergoed. Echter, in het geval van een chronische aandoening, kunnen er speciale regels van toepassing zijn waardoor u toch recht heeft op een extra vergoeding vanuit de basisverzekering.

Om voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen heeft u normaal gesproken een aanvullende verzekering(*) nodig. Voor sommige aandoeningen geldt echter, dat de kosten vergoed kunnen worden vanuit de basisverzekering(**).

*AANVULLENDE VERZEKERING
In tegenstelling tot de basiszorgverzekering, geldt voor een aanvullende zorgverzekering géén eigen risico. Wel hebben zorgverzekeraars het recht om iemand voor een aanvullende verzekering te weigeren. Sommige verzekeraars vragen om een gezondheids- of medische verklaring en beslissen op basis daarvan of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde aanvullende verzekering.

Premie
De premie die betaald moet worden, is per zorgverzekeraar verschillend en hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest. De vergoeding die u krijgt voor fysiotherapie verschilt van enkele sessies tot een onbeperkt aantal behandelingen. Over het algemeen is het zo dat hoe uitgebreider de verzekering is, hoe duurder deze zal uitvallen. Het loont dus de moeite om verschillende aanvullende verzekeringen van diverse zorgverzekeraars naast elkaar te leggen. Kies daarbij de verzekering die het best bij uw eigen situatie past. Mensen met een laag inkomen kunnen vaak via hun gemeente een betaalbare aanvullende verzekering afsluiten.

Natura- of restitutiepolis
Binnen de aanvullende verzekeringen onderscheiden we twee verschillende polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij de naturapolis worden kosten alleen volledig vergoed wanneer u zich laat behandelen door een fysiotherapeut die een contract heeft met de betrokken verzekeraar. Wanneer u zich laat behandelen door een fysiotherapeut die daarmee geen contract heeft, dan moet u de rekening vaak gedeeltelijk zelf betalen.

In het geval van een restitutiepolis kunt u terecht bij elke fysiotherapeut zonder dat dit ten koste gaat van de vergoeding. Daarnaast wordt er in elke polis vermeld voor welk bedrag of welk aantal behandelingen u verzekerd bent. Houdt hier dus rekening mee tijdens het afsluiten van de polis èn bij de keuze van fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan dit voor u nakijken.

Chronische aandoening
Wanneer u een aandoening heeft die op de lijst met chronische aandoeningen staat, dan dient u de eerste 20 behandelingen zelf of vanuit de aanvullende verzekering te betalen. Vanaf de 21e behandeling vallen de kosten onder de basiszorgverzekering. Wanneer het eigen risico voor dat jaar nog niet uitgegeven is aan andere zorg, dan wordt dit eerst gebruikt alvorens de vergoeding vanuit de basiszorgverzekering start.

** BASISVERZEKERING
In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit geldt ook voor kinderen al hoeven zij hiervoor geen premie te betalen. De basiszorgverzekering dekt onder andere kosten die gemaakt worden voor ziekenhuisopname, medicatie, operatie of doktersbezoek.

Eigen risico
Voor de basiszorgverzekering hebben alle verzekerden te maken met een verplicht eigen risico. Dit dient eerst betaald te worden voordat de zorgverzekeraar de overige kosten (voor zover die binnen de basisverzekering vallen) op zich neemt. Een zorgverzekeraar is verplicht elke klant te accepteren, ongeacht zijn of haar medische geschiedenis.

Dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering
Bij de vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassen.

Kinderen
Wat betreft de dekking voor fysiotherapie vanuit de basiszorgverzekering, gelden voor kinderen tot 18 jaar andere regels dan voor volwassenen. Zo zijn kinderen tot 18 jaar automatisch verzekerd voor negen behandelingen per indicatie per jaar. Wanneer het nodig is, kan voor dezelfde indicatie nog eens maximaal 9 behandelingen vergoed worden. Wanneer een kind een chronische aandoening heeft waarvoor langduriger en/of intensiever fysiotherapie nodig is, dan wordt dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Zij hebben dus geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie nodig.

Volwassenen
Bij mensen boven de 18 jaar wordt fysiotherapie alleen in ‘speciale’ gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan fysiotherapie tijdens opname in een ziekenhuis. In die situatie worden de kosten door de basiszorgverzekering gedekt. In geval van een aandoening die op de zogenoemde chronische lijst staat, worden fysiotherapeutische behandelingen gedeeltelijk vergoed. Namelijk vanaf de 21e behandeling.

Wilt u meer fysiotherapie vergoed krijgen dan de beperkte vergoeding die binnen de basisverzekering valt? Dan kunt u uw dekking voor fysiotherapie uitbreiden door te kiezen voor een aanvullende verzekering.

FYSIOTHERAPIE EN DE OVERHEID