ARBEIDSREINTEGRATIE

Hoe langer een medewerker verzuimt, hoe moeilijker het wordt om terug te gaan naar de werkplek.

Arbeidsre-integratie zorgt ervoor dat mensen met gezondheidsproblemen zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kunnen. Middels multidisciplinaire aanpak zal uw werknemer getraind worden. Het doel van het programma is om de medewerkers belastbaar genoeg te kunnen krijgen, zodat de vertrouwde  werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden. Verzuim is een grote onkostenpost voor veel bedrijven. Hoe langer de medewerker verzuimt, hoe moeilijker het wordt om terug te gaan naar de werkplek. Ook bij dreigende uitval van medewerkers zijn we in staat om snel en effectief te interveniëren.

Arbeids-fysiotherapie is dus altijd werkrelevant
Fysiotherapie Konings is een praktijk waar (naast de reguliere fysiotherapie) we ons ook bezig houden met verzuim- en re-integratiebeleid. Door middel van snel ingrijpen bij verzuim of dreigend verzuim kan Fysiotherapie Konings meehelpen aan een snel en duurzame terugkeer op de werkvloer of aan het voorkomen van verzuim. Hierbij richten we ons niet zozeer op de beperkingen maar meer op de mogelijkheden van u of uw werknemer om sneller terug te komen. Onze fysiotherapeuten gebruiken daarvoor re-integratieprogramma’s/medische trainingen die bedoeld zijn om het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Deze programma’s worden aangepast aan de werkomstandigheden.


Samen werken aan herstel
In overleg met de arbo-arts, werknemer kunnen we samen een persoonlijk programma na de intake starten.
Deze intake begint met een gesprek tussen fysiotherapeut en cliënt over de klachten en wensen. Vervolgens vinden er houdings- en bewegingsonderzoeken en enkele testen plaats. Aansluitend wordt er een afspraak gemaakt voor de eerste training. Tijdens deze afspraak wordt nagegaan of het trainingsprogramma past bij uw klachten en wensen. Na deze uitgebreide intake kunt u zelfstandig met een op u toegespitst trainingsprogramma gaan trainen.

Er wordt door onze arbeids-re-integratie-fysiotherapeut gelet op;

Arbeidsgerelateerde problematiek,
arbeidsrelevante problematiek,
werkgever relevante problematiek
taak relevante problematiek.