EXERCISE COUNSELING

Exercise Counseling (motiverend bewegingsadvies) is een vorm van gezondheidsadvies waarbij de consulent (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, etc.) een persoon of een groep, via een reeks gestructureerde gesprekken en evaluaties van de fysieke activiteit en fitheid, motiveert om meer te bewegen.
De nadruk ligt op het motiveren van de personen of groepen om hun gedrag te veranderen, daar zelf actief bij betrokken te zijn en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.

Exercise counseling draagt op diverse manieren bij aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, namelijk door:

(1) het bevorderen van de autonomie en verantwoordelijkheid van de deelnemer.
(2) het eigen keuzeproces en probleemoplossend vermogen van de deelnemer wordt zo gestimuleerd.
(3) het bevorderen van de slaagkans door de duurzame gedragsverandering.
(4) gebruik te maken van feedbackinstrumenten (zoals de stappenteller) en het leren om haalbare doelen te formuleren, waardoor de duurzaamheid van gedragsverandering wordt bevorderd.
(5) het inbouwen van leefstijlactiviteiten in het dagelijks leven moet het ultieme doel zijn.

Bij Exercise Counseling ligt in de gesprekstechniek de nadruk op duurzame gedragsverandering, waarbij deelnemers geleerd wordt om met terugval om te gaan. Wij werken volgens de 5 basispijlers van beweegadvies op maat: de 5 A’s

Assess Evalueren van de geschiktheid, fysieke activiteit, fysieke fitheid en bereidheid om te veranderen.
Advise Advies geven over de mogelijke positieve gevolgen van gedragsverandering en over de hoeveelheid, intensiteit, frequentie en type van fysieke activiteit die nodig is om dit te bereiken.
Agree In samenwerking met u een actieplan opstellen en mogelijke barrières om dit plan te laten slagen te kunnen identificeren
Assist U bijstaan om strategieën te zoeken om deze persoonlijke barrières te omzeilen.
Arrange Regelen van follow-up en geven van feedback en ondersteuning.