SportFit en fysiotherapie

De bewegingsprogramma’s zijn niet alleen gericht op gezonde deelnemers maar ook op mensen met lichamelijke klachten, minder validen en chronisch zieken. Als u in behandeling bent bij een fysiotherapeut kunt u SportFit zien als een verlengstuk van uw fysiotherapie.Voor mensen met een beperkte belastbaarheid kunnen wij individuele programma’s samenstellen om die beperkte belastbaarheid te vergroten. Als u veilig en verantwoord wil sporten of om gezondheidsredenen niet met reguliere sportactiviteiten kunt meedoen is SportFit iets voor u! Bij Sport en bewegingscentrum SportFit traint u op vaste uren onder begeleiding van een vaste fysiotherapeut. De groepen zijn klein en gezellig mede doordat mensen van alle leeftijden met elkaar trainen en door de gezamenlijke warming-up.

Intake en fitheidstest

Trainingsprogramma

Voordat u met SportFit begint, heeft u een intakegesprek met uw SportFit-begeleider. Deze bespreekt met u waarom u gekozen hebt voor deze vorm van training en wat u ermee wil bereiken. De consultant beoordeelt eventuele lichamelijke klachten of blessures en neemt de fitheidtest af. Voor fitness en Indoor-Cycling is het noodzakelijk dat u en wij inzicht hebben in uw conditie. De resultaten van deze test worden verwerkt in een trainingsadvies, wat met u wordt besproken. Op basis van deze informatie, stellen wij samen met u een trainingsschema op.

Op basis van uw fitheidniveau bepaalt u gezamenlijk uw trainingsprogramma. Dit individuele trainingsprogramma bestaat uit afwisselende oefeningen toegespitst op uw wensen. Iedere SportFitter heeft zijn eigen kaart waarop zijn persoonlijke oefeningen staan. Deze oefeningen kunnen te allen tijde aangepast worden. De oefeningen doet u al dan niet met behulp van apparaten, altijd onder begeleiding van uw SportFit-begeleider. Die houdt in de gaten of u uw oefeningen goed uitvoert en geeft u aanwijzingen. Indien u aan cardiotoestellen (bijv. roeien, steppen of hardlopen) traint draagt u altijd een hartslagmeter. In de toestellenzaal zijn aan de hand van een fotoreportage alle oefeningen in beeld gebracht. Dankzij de medische trainingstoestellen kunt u veel variatie in uw oefeningen brengen. De fitheidtest wordt regelmatig herhaald om uw vorderingen te registreren.