Handklachten?

UW POLS DOET AL HEEL LANG PIJN BIJ HET KOKEN, AFWASSEN OF WERKEN IN DE TUIN? OF EEN PIJNLIJKE DUIM BIJ ALLES WAT U VASTPAKT?

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en lief te hebben.
We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen.
Iedereen heeft gemiddeld twee keer in zijn leven een handaandoening. Vanwege de grote complexiteit van de bouw en functie van de hand bent u daarom in goede handen bij een gediplomeerd fysiotherapeut – handtherapeut.
Kom eens langs. Want mogelijk lukt het allemaal beter met een kleine ondersteuning van handtherapie.
Bij een pijnlijke duim kan er een vervelende peesontsteking aan ten grondslag liggen. Hier helpt een duimspalkje vaak prima. Ook bij een slijtage van uw duimgewricht kunnen we een goed en handzaam spalkje voor u op maat maken.

Belangrijk om te weten: Het kan zijn dat u met een pijnlijke spier na drie keer behandelen en de juiste adviezen al vooruit kunt. Maar al te vaak is handtherapie een langdurig en intensief traject, waarbij uw medewerking en inzet van groot belang is. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan ook de duur van de therapie variëren. Na een operatie of bij uitgebreid letsel kan de nabehandeling soms wel een jaar duren. Vooral in het begin is de behandelfrequentie heel hoog. Want juist in die periode is de meeste winst te behalen.

DE FYSIOTHERAPEUTEN VAN FYSIOTHERAPIE KONINGS KUNNEN UW HAND,- EN POLSKLACHTEN NAAR DE MODERNE INZICHTEN BEHANDELEN.